{{patron().prefix()}} {{patron().family_name()}}, {{patron().first_given_name()}} {{patron().second_given_name()}} {{patron().suffix()}}

Notes  {{patron().notes().length}}

{{patron().pref_prefix() || patron().prefix()}} {{patron().pref_family_name() || patron().family_name()}}, {{patron().pref_first_given_name() || patron().first_given_name()}} {{patron().pref_second_given_name() || patron().second_given_name()}} {{patron().pref_suffix() || patron().suffix()}} (Preferované)
{{penalty.note() || penalty.standing_penalty().label()}}
{{penalty.set_date() | date:$root.egDateFormat}}
{{patron().alert_message()}}
Profil
{{patron().profile().name()}}
ID
{{patron().id()}}
Název
{{patron().family_name()}}, {{patron().first_given_name()}} {{patron().second_given_name()}}
Domovská knihovna
{{patron().home_ou().shortname()}}
Přístup k síti
{{patron().net_access_level().name()}}
Datum narození
Datum narození
{{patron().dob() | date:$root.egDateFormat}}
Rodič / zákonný zástupce
{{patron().guardian()}}
Poslední aktivita
{{patron().usr_activity()[0].event_time() | date:$root.egDateFormat}}
Naposledy aktualizováno
{{patron().last_update_time() | date:$root.egDateFormat}}
Datum vytvoření
{{patron().create_date() | date:$root.egDateFormat}}
Platnost registrace do
{{patron().expire_date() | date:$root.egDateFormat}}
Nezaplaceno
{{patron_stats().fines.balance_owed | currency}}
Skupinové pokuty
{{patron_stats().fines.group_balance_owed | currency}}
Výpůjčky
{{patron_stats().checkouts.total_out}}
S uplynulou lhůtou
{{patron_stats().checkouts.overdue}}
Dlouhodobě nevrácené
{{patron_stats().checkouts.long_overdue}}
Údajně vráceno
{{patron_stats().checkouts.claims_returned}}
Ztraceno
{{patron_stats().checkouts.lost}}
Nekatalogizované
{{patron_stats().checkouts.noncat}}
Rezervace
{{patron_stats().holds.ready}} / {{patron_stats().holds.total}}
Průkaz
{{patron().card().barcode()}}
Uživatelské jméno
{{patron().usrname()}}
Telefonní číslo přes den
{{patron().day_phone()}}
Telefonní číslo večer
{{patron().evening_phone()}}
Další telefonní číslo
{{patron().other_phone()}}
ID1 ({{patron().ident_type().name()}})
{{patron().ident_value()}}
ID2
{{patron().ident_value2()}}
{{map.stat_cat().name()}}
{{map.stat_cat_entry()}}
Štítky k uživateli
{{patron().name_keywords()}}
Povolit ostatním použít můj účet
{{waiver.name()}}
  • Zadat rezervace
  • Vyzvednout rezervace
  • Zobrazit historii výpůjček
  • Půjčit jednotky
{{addr.address_type()}} (kopírovat/tisk)
{{addr.street1()}} {{addr.street2()}}
{{addr.city()}}, {{addr.state()}} {{addr.post_code()}}